V í t e j t e   n a   s t r á n k á c h   n a š í   c h o v a t e l s k é   s t a n i c e !
 Novinky / (News)
 O nás / (About)
 Feny / (Bitches)
 Psi / (Dogs)
 Štěňata / (Puppies)
 Fotogalerie / (Gallery)
 Výcvik / (Training)
 Vzpomínáme / (Remember)
 Standard WCC
 Historie / (History)
 Odkazy / (Weblinks)
 Kontakt / (Contact)
 Návštěvní kniha / (Guestbook)
 Archiv 2007 / (Archive 2007)
 Archiv 2008 / (Archive 2008)TOPlist

 


Standard Welsh Corgi Cardigan FCI č. 38


CELKOVÝ VZHLED: Čilý, silný, mohutně stavěný, aktivní pes, dlouhého těla, ocas podobný liščímu.

TEMPERAMENT: Čilý, sebejistý, bez náznaku nervozity nebo agresivity.

CHARAKTERISTIKA: Pozorný, živý, inteligentní

HLAVA A LEBKA: Liščího vzhledu a tvaru. Mozkovna široká a mezi ušima plochá, lehce se svažující k očím, nad nimi lehce vyklenutá. Stop přiměřeně naznačený. Poměr délky tlamy k délce mozkovny má být 3 : 5. Tlama i nos se lehce zužují, mohutné čelisti.

ZUBY: Silné čelisti, nůžkový skus.

OČI: Střední velikosti, živého a přátelského výrazu, posazené dále od sebe. Co nejtmavší, barva v souladu s celkovým zbarvením srsti. Oči zcela nebo zčásti modré barvy jsou povoleny pouze u psů se zbarvením blue merle.

UŠI: Vztyčené, velké v poměru k velikosti psa, s lehce zaoblenými špičkami. Špička ucha má být pod linií vedenou od špičky nosu přes oko. Uši mají být nasazeny tak daleko vzadu na týle, aby mohly sklopené být volně uloženy na šíji.

KRK: Silný, přiměřený k tělu.

HRUDNÍ KONČETINY: Lopatka šikmo uložená, svírající s kostí ramenní úhel 90°. Ramena dobře uložená, lokty přiléhající k tělu. Masivní krátké končetiny, ale ne tolik, aby pod hrudníkem nebyl volný prostor. Předloktí lehce zakřivené, přiléhající k širokému hrudníku. Tlapy mírně vytočené ven.

TĚLO: Hrudník hluboký a široký. Výrazné předhrudí. Tělo přiměřeně dlouhé, masivní, dobře klenutá žebra. Břicho lehce vykasané. Hřbet rovný.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Silné, dobře osvalené, krátké. Rovnoběžně postavené.

TLAPKY: Oválné, silné, dosti velké. Vlčí drápy je nutno odstranit.

OCAS: Podobný liščímu, je prodloužením hřbetní linie. Dlouhý, sahající na zem. V klidu je nesen nízko, v pohybu lehce nad hřbetem, ale ne zatočený.

POHYB: Pružný a volný, nikdy vázaný ani příliš rozvolněný. Krok dlouhý, nízký. Akce hrudních a pánevních končetin je plně harmonická.

SRST: Krátká nebo středně dlouhá, tvrdá, pokud možno rovná s hustou podsadou chránící před promoknutím.

BARVA: Jsou povoleny všechny barvy, ale nesmí převažovat bílá.

ROZMĚRY: Ideální výška okolo 30cm. Váha má odpovídat velikosti. Harmonie tělesné stavby je ůležitější než rozměry.

VADY: Každá odchylka od standardu má být pokládána za vadu a její posouzení má být přímo úměrné její závažnosti.

POZNÁMKA: Psi musí mít obě varlata normáně vyvinutá a uložená v šourku.Designed by ©  Káčátko